Het scheelt maar 1 woordje

January 31st, 2011

Erasmus-muntVoor het eerst in de geschiedenis komt Nederland met een helemaal eigen gelegenheidsmunt van 2 euro. Omdat het dit jaar precies 500 jaar geleden is dat Erasmus zijn boek Lof der Zotheid uitgaf, is er een munt geslagen met zijn hoofd erop – én dat van de, vandaag jarige, koningin.
Dat het hoofd van Beatrix ook op dit muntstuk moet komt door 1 enkel woordje in de Muntwet.
Omdat alle landen die in 1957 het Verdrag van Rome hebben ondertekend het 50-jarig jubileum ervan wensten te vieren met een gelegenheidsmunt, is in 2006 de Muntwet aangepast door Artikel 3 lid 3 eraan toe te voegen. “In het kader van een Europees herdenkingsthema kan ten aanzien van de Nederlandse euromunten van twee euro worden afgeweken van het tweede lid.
Dat tweede lid is dus de bepaling die stelt dat een munt “in ieder geval de beeltenis en de naam van de Koning (Koningin) en de woorden: Koning (Koningin) der Nederlanden” moet bevatten.
Sja, en hoe Europees Erasmus ook was, doordat hij zijn boek schreef na een reis naar Italië, opdroeg aan de Engelse humanist Thomas More, uitgaf in Parijs en schreef in het Latijn (wie die dode taal machtig is, kan de originele tekst zijn boek hier lezen – ook de Nederlandse vertaling is online beschikbaar) blijft dit een nationaal herdenkingsthema en niet Europees :P
Dankzij één enkel woordje in een wettekst uit 2006 krijgt Desiderius Erasmus gezelschap van de koningin op zijn munt. Hopelijk hebben ze het gezellig samen :)

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.