Brusselse stoeltjes

June 11th, 2009

De kruitdampen zijn opgetrokken, de verkiezingen (ruim) achter de rug. Het is duidelijk dat Europa een beetje polariseert; er zijn nogal wat zetels terechtgekomen bij partijen met nationalistische en xenofobe trekjes als NPD, BNP, FPÖ, Jobbik, Dedecker. In Nederland kreeg de persoon Geert Wilders maar liefst 334.846 voorkeurstemmen. Ondanks zijn positie op nummer 10 van de kieslijst is dat genoeg om 1 van de 4 zetels die de PVV verworven heeft op te eisen. De kans dat ie daarvoor zijn stoeltje in Den Haag opgeeft is klein. Beetje flauw, eigenlijk; als je iets niet wilt doen, moet je je er niet voor opgeven. Dit kan alleen maar mensen teleurstellen die toch al teleurgesteld waren, en hun onvrede kenbaar hebben gemaakt met het rode potlood.

De reden waarom iemand zijn stem gunt aan een bepaalde partij is altijd persoonlijk. Het is duidelijk dat er nogal wat ontevredenheid heerst, en er mensen misschien wel bang zijn voor het grote boze Europa dat steeds meer macht naar zich toeharkt. Zo is er sinds een jaar of tien zelfs een Handvest van de Grondrechten van de Europese unie, waarin wordt gesteld dat iedereen vrijheid van geloof en gedachte heeft, en dat lidstaten de doodstraf niet uit mogen voeren. Oei… zelfs dát mag een land niet meer zelf beslissen… tsjongejonge.

De opkomst bij de verkiezingen van vorige week was met gemiddeld 43,2% allesbehalve hoog. In Slowakije is zelfs minder dan 20% van de bevolking gaan stemmen, en in Griekenland, wat toch wel beschouwd wordt als de bakermat van de democratie kwamen maar 6 van de 10 kiesgerechtigden opdagen. Kennelijk leeft het niet, en da’s misschien nog wel markanter dan het verkiezen van de groepering die zich het hardst tegen de gevestigde orde afzet. Meer dan de helft van de kiezers blijft liever thuis, en houdt z’n mond als er een mening wordt gevraagd.
De mensen die wel gingen stemmen, stemden vooral traditioneel. In Nederland werden de Liberalen met 6 zetels, eerlijk verdeeld in blokjes van 3 zetels voor D66 en VVD, de grootste, met de Europese Volkspartij, hier vertegenwoordigd door het CDA, als goede tweede. In Europa als geheel behaalde die partij 264 zetels, en is daarmee iets ingekrompen, maar nog steeds met afstand de grootste. Gevolgd door de Sociaaldemocraten, die maar liefst 57 zetels verloor. ook binnen Nederland, waar de PvdA terugviel van 5 naar 3 zetels. Eigenlijk hebben alle georganiseerde fracties, behalve de Groenen, wat terrein verloren, maar de verhoudingen als geheel blijven min of meer hetzelfde.

Wat verder van huis zijn de verkiezingen in Libanon gewonnen door een pro-westerse coalitie. Soennitische moslims, druzen en christenen die samen tegenwicht geven tegen de nogal uitgesproken Hezbollah. Dat vind ik positief, voor een zo verzuild land. Dat bewijst volgens mij toch wel dat ze ‘t daar niet leuk meer vinden met de rug naar elkaar toe te leven, maar het liever gezellig hebben met elkaar zonder zich al te druk te maken over iemands achtergrond. Misschien een antwoord op het stille verzet van jongelui, die zich overgeven aan woeste feesten zonder geforceerd elkaars doopceel te lichten. Ik vind het wel interessant; terwijl het westen steeds banger wordt overgenomen te worden de Arabieren, seculariseert het oosten.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.