Hebbes!

September 9th, 2010

Bij deze wil ik Hebbes Casting van harte feliciteren met het verwerven van de databestanden van het eind vorig jaar gefailleerde Harry Klooster Casting.
Het klinkt vertrouwd en plezierig dat deze databestanden en de persoon die 18 jaar geleden het hiervoor genoemde bureau oprichtte weer zijn verenigd.
Ik wens jullie veel succes bij het succesvol exploiteren van deze database. Daar wil ik echter wel een kanttekeningetje bij plaatsen.
Ik ontving van Hebbes Casting een nogal paradoxaal mailtje waarin wordt gemeld dat ook mijn gegevens in de betreffende database aanwezig zijn, maar, mocht ik willen dat ze worden overgeheveld naar die van Hebbes, dan wordt daarvoor een vergoeding gevraagd.
Mijn eerste gedachte is inderdaad… Hebbes!

Het zal ongetwijfeld een ander doel dienen, maar dit wekt de suggestie alsof dit databestand slechts gebruikt wordt voor een DM-actie om mensen waarvan bekend is dat ze al geregistreerd hebben gestaan bij een -niet meer bestaand- castingbureau aan te sporen zich bij een ander bureau in te schrijven.
Mijn dossier zal zonder veel twijfel een van de dunste mapjes zijn in de archiefkast van het voormalige Harry Klooster Casting. Mijn inschrijving vond een jaar of 7 geleden plaats, á € 25,-, toen ik net in between jobs was en het me een zinnige en ethische wijze leek bij te dragen aan de maatschappij door zo nu en dan m’n neus te laten zien in een figurantenrolletje.
Het aantal malen dat ik daarop ergens voor benaderd ben is op 1 hand te tellen; de eerste keer, een aantal jaren na mijn feitelijke inschrijving, was dat een verzoek van een stagiaire die informatie nodig had voor haar verslag. Daar heb ik vriendelijk en geheel belangeloos aan meegewerkt.
De overige twee keren dat ik ergens voor werd benaderd vonden beiden in het afgelopen jaar plaats, in de periode dat AFT Models het bewind voerde. Het aanbod paste beide keren helaas niet in mijn agenda, anders had ik ten behoeve van een Nederlandse film naar een begrafenis of de gevangenis gekund.

Ik ben graag behulpzaam, maar hernieuwd investeren zodat er gemiddeld eens in de drie en een half jaar een vrijwilligersklusje voorbij zal komen vind ik een heel klein beetje overdreven. Temeer omdat ik verwacht dat Hebbes bepaalde bemiddelingskosten berekent aan haar afnemers – en ik neem aan dat dat een bedrag is van een heel andere orde dan de onkostenvergoeding van een figurantje. Volgens mij zijn ook die baten wel te gebruiken om de gegevensbestanden up to date te houden. Het is maar een suggestie.

Nogmaals, ik ben een hulpvaardige jongen. Ik vind het prima dat Hebbes over mijn NAW-gegevens beschikt, en ben graag bereid een keer op een vrije dag ergens in de een of andere soap op de achtergrond door het beeld te banjeren. Ik bijt niet, en ik heb gewoon telefoon. Alleen zou ik het fijner vinden als die administratiekosten verrekend worden met de reiskostenvergoeding van ‘t eerste klusje ofzo. No cure no pay – goed idee :P

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.