Flevopaard

October 30th, 2010

In de verwilderde gebieden van Flevoland worden grote grazers gebruikt om de groei van struiken en bomen in de open gebieden tegen te gaan. Mensen hebben deze dieren losgelaten in die gebieden, en door natuurlijke aanwas zijn ‘t er steeds meer geworden. Er zijn geen wolven of beren in de polder en in de winter worden deze dieren niet bijgevoerd, wat ertoe leidt dat velen (afgelopen winter 686 dieren) simpelweg omkomen van de honger. Iedere winter weer leidt dit tot discussie, maar nooit wordt er iets aan gedaan.
Ook de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde heeft ethische bezwaren bij deze wrede manier van wildbeheer, en zou graag zien dat de mens zijn verantwoordelijkheid neemt ten opzichte van deze dieren. Eet smakelijk!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.