Marsgas

January 21st, 2009

De afsluiter, het kersje op de appelmoes, van de optocht ter ere van de nieuwe president van de Verenigde Staten, gisteren, was een prototype van een bemand karretje waarmee de NASA op de maan rond wil gaan rijden. Leuk, en ook een positief signaal. Onder Bush is er tenslotte behoorlijk gesneden in hun budget, en ja, op dit moment wordt in ieder geval het signaal gegeven dat de nieuwe bewoner van ‘t Witte huis vooruitgang belangrijker vindt dan oorlog.
Leuk detail; vorige week heeft diezelfde NASA naar buiten gebracht dat er heel waarschijnlijk methaangas in de atmosfeer van Mars zit. Een organische verbinding van 1 koolstofatoom en 4 waterstofatoompjes, bij ons beter bekend als methaangas of koeienscheten. Niet alleen een sterk broeikasgas, maar op aarde wordt het vooral gevormd door rotting van planten, bijvoorbeeld in de enorme moerassen die nu ontstaan, waar het permafrost van de toendra’s smelt. Het zou dus in theorie wel eens zo kunnen dat het gas op Mars wordt gevormd door, bijvoorbeeld, bacterieculturen in de bodem!
Wat ook zou kunnen is dat er op Mars ijzer ligt te roesten, maar da’s lang niet zo sexy.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.