1993

November 11th, 2004

N.B. Deze post is van het oude systeem, ik sta vanwege die reden niet garant voor het kloppen van werkende en goed gevormde plaatjes, links (intern en extern) en andere van dat soort zaken

Het is even geleden, maar op 29 mei 1993 werd in het huis van een Turks gezin in Solingen een molotov-cocktail naar binnen gegooid. Bij de brand die daardoor ontstond kwamen vijf mensen om. Als tegenreaktie begonnen de fatsoensrakkertjes van het radioprogramma Breakfast Club met een ansichtkaartenaktie. Meer dan een miljoen mensen stuurden een kaart met de tekst ‘Ik ben woedend’ naar Helmut Kohl.
Veel Duitsers konden dit opgestoken vingertje vanuit hun buurland niet zo waarderen, niet in de laatste plaats omdat de protestmarsen tegen de brandstichting heel wat mensen op de been hadden gebracht, zonder dat de Nederlandse kranten daar al te veel inkt aan verspilden.

Over dit hele gebeuren is het een en ander terug te vinden in de publicatie ‘Moffen and Maffen: Dimensions of Dutch Tolerance‘ van Dr. Dieter Bartels.

Niet zo heel lang na de brandstichting in Solingen werd ook in Nederland het huis van een Turks gezin in brand gestoken, maar dat veroorzaakte heel wat minder commotie.

Afgelopen dinsdag werd brand gesticht bij basisschool Bedir in Uden, en kijk eens wat de grappigste eend en kanarie ter wereld nu overkomt :)
Fokke en Sukke zijn burgemeester en wethouder van Uden - 300.00 briefkaarten uit Duitsland.. met daarop 'Ich bin wutent'

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.