Zimbabwe

February 2nd, 2009

De Zimbabwaanse Dollar wordt weer eens geherwaardeerd; er verdwijnen 12 nullen. Vorige week werd er nog een nieuw biljet geïntroduceerd van 100 biljoen, na de herwaardering wordt dat dus Z$ 100. Niet dat dat de hyperinflatie zal stoppen, trouwens… helaas betekent hyperinflatie niet alleen dat geld verdampt waar je bijstaat.
Volgens het World Food Programme van de Verenigde Naties zullen dit jaar 7 miljoen Zimbabwanen afhankelijk zijn van voedselhulp. Wrang, en een heel bizar gegeven, voor een land met zoveel vruchtbare grond en een perfekt klimaat, dat in theorie uitstekend voor zichzelf zou kunnen zorgen. Niet alleen in theorie, trouwens. Tot in de jaren negentig stond Zimbabwe bekend als de graanschuur van Afrika, en was voedsel zo ongeveer het belangrijkste exportprodukt. Daarnaast was het sterk in de dienstensector. Vooral banken en verzekeraars. Dat dat nu anders ligt is een complex geheel, en het is te kort door de bocht alleen de landhervormingen daar de schuld van te geven. Het is ook geen typisch Zimbabwaans verschijnsel. In de laatste, zeg, 20 jaar, hebben landen als Rusland, Argentinië en Suriname het doorgemaakt, en hebben zich hersteld, en het had niet veel gescheeld of IJsland was nu het bokje.
Saillant detail; niet zo heel lang geleden heeft de Reserve Bank of Zimbabwe een compliment gegeven aan, onder andere, de ECB en de FED met betrekking tot de manier waarop de kredietcrisis wordt aangepakt. Wij doen namelijk precies hetzelfde als zij, en daar heeft het niet al te best uitgepakt.
We zullen zien… voorlopig heeft de Eurozone nog de laagste inflatie sinds jaren, en deze daalt.

One Response to “Zimbabwe”

  1. Krizzz.nl » Blog Archive » Ongepast? Says:

    […] « Zimbabwe […]

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.